Comissions

Comunicació/difusió

Descripció: Té com a principals objectius estimular la participació de les famílies, millorar els canals de comunicació i assegurar que la informació arriba a tothom correctament i a temps. En aquest sentit, estem treballant en la creació de nous canals de difusió i interacció que anirem introduint al llarg del curs.

Tasques:

 • Actualitzar la pàgina web de l’AFA.
 • Actualitzar i dinamitzar les xarxes socials.
 • Creació i implantació de l’APP de l’AFA.
 • Relació amb altres AFA del barri.
 • Comunicació amb el Districte i l’Ajuntament.  
 • Comunicació amb la direcció de l’escola.
 • Promoure una revista de l’escola.

 

Coordinació d’extraescolars

Descripció: Aquesta comissió s’encarrega de planificar i coordinar les activitats extraescolars, canguroteca i servei d’acollida. Les principals tasques passen per gestionar els espais comuns, centralitzar la comunicació amb l’escola i fer un seguiment de la satisfacció dels nens/es i les famílies vers les activitats. Tot plegat, a través de la figura dels delegats responsables de cada activitat.

Tasques de coordinació :

 • Organització, planificació i contacte amb els responsables i monitors de cada activitat.
 • Vetllar i resoldre els temes contractuals
 • Resolució de conflictes de tot tipus (materials i personals)
 • Gestió de possibles canvis d’horaris
 • Gestió i distribució dels diferents espais
 • Estudi de viabilitat de noves activitats extraescolars per donar una oferta variada a les famílies
 • Comunicació a les famílies d’incidències com malaltia d’un monitor, un canvi d’aula puntual, anul·lació de l’activitat per mal temps, etc.
 • Recollida de propostes de millora sobre l’activitat i suggeriments de les famílies

***És important que tingueu present que la responsabilitat última de les activitats recau sobre la Junta de l’AFA, i en aquest sentit és imprescindible que les incidències, canvis, queixes o propostes de millores es traslladin correctament i a temps. Fem, entre tots, que la transparència sigui una de les màximes d’aquesta AFA. Gràcies!

 

Compra i Reciclatge de Llibres

Descripció: És la comissió encarregada de la gestió del Projecte de Compra de Llibres orientat a les famílies d’infants des de P3 fins a 2n de Primària. També és la responsable del Projecte de Reciclatge de Llibres que poden reutilitzar tots els membres socis de l’AFA (de 3er fins a 6è de primària) que s’adhereixin al projecte i es comprometin amb l’esperit d’aquest.

Tasques:

 • Calcular quotes i cobrament a les famílies
 • Gestió de la compra de libres que se socialitzen
 • Inventariar, identificar i preparar lots de llibres
 • Repartiment de lots de llibres

 

Acollida P3

Descripció: Els seus objectius són donar a conèixer l’AFA entre les famílies nouvingudes i facilitar-los l’entrada a l’escola en la mesura del possible. Pensem que motivar les noves famílies i aconseguir que s’impliquin amb l’AFA és clau per aconseguir una associació més participativa, oberta i transparent.

Tasques:

 • Preparar una reunió de benvinguda amb les famílies nouvingudes
 • Donar a conèixer l’AFA i resoldre dubtes
 • Facilitar la seva incorporació al centre
 • Motivar les famílies i promoure la seva participació

Casals 

Descripció: L’objectiu de la comissió és crear un ambient lúdic-educatiu que no només ompli les vacances d’estiu dels nostres alumnes sinó que també els enriqueixi de noves experiències, aprenentatges i, sobretot, bons records.

Aquest estiu (2022) iniciem un nou projecte de la mà de l’acadèmia Kids’n’Us del barri, que ens està organitzant un casal de caire Esportiu amb tot d’activitats vehiculades en anglès que ben segur serà tot un èxit!

Tasques:

 • Proposar activitats de casal
 • Organitzar de les inscripcions
 • Organitzar de reunions prèvies
 • Recollir les propostes de millora segons les peticions de les famílies
 • Vetllar pel bon funcionament del casal a l’escola

Camí Escolar

Descripció: És la comissió encarregada de gestionar d’una banda la iniciativa “Camí Escolar” promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i que pretén que els nens i nenes puguin anar a peu a l’escola de forma autònoma. En un sentit més ampli, és un projecte transversal, participatiu, de transformació de l’espai públic en un espai més amable i d’un canvi d’hàbits de mobilitat cap a un model més sostenible, en el que s’ha d’implicar a la comunitat educativa, les famílies, el barri i la comunitat en general. D’altra banda, aquesta comissió també vol engegar el Projecte “BiciBus”.

 

Festes i Solidaritat

Descripció: Aquesta comissió s’encarrega d’organitzar, dinamitzar i promoure les activitats lúdiques i solidàries que es fan a l’escola. Les festes actuals són la de Carnestoltes, Nadal, Sant Jordi i Final de curs (FestAFA). Algunes de les iniciatives solidaries són la participació en el Gran Recapte d’aliments, la rosa solidària de Sant Jordi, etc…

 

Econòmica/subvencions

Descripció: La finalitat d’aquesta comissió és fer la gestió i el seguiment de les subvencions, i estudiar la viabilitat econòmica de les propostes de cada comissió.

 

Fem Família

Descripció: És la comissió que es dedica a organitzar xerrades, tallers i grups de treball d’interès per a les famílies. Promou, vehicula i/o organitza aquelles activitats que fomenten la participació dels pares a l’escola. Fa possible un punt de trobada per a infants i familiars de l’escola fora de l’àmbit educatiu. És la comissió responsable del projecte Fam Família

Tasques:

 • Organitzar xerrades i tallers.
 • Fomentar la participació de les famílies en activitats del barri i de la pròpia escola.
 • Organitzar sortides i trobades a l’aire lliure per conèixer millor el nostre barri i fer que la canalla pugui gaudir dels companys de l’escola en un altre entorn.
 • Recollir les propostes de les famílies de noves activitats i interessos.

Des de la comissió de “Fem Família” volem tornar a engegar un punt de trobada per a infants i familiars de l’escola fora de l’àmbit educatiu. Perquè aquesta pandèmia ens ha deixat més desconnectats que mai i, sempre amb totes les mesures de seguretat, ens encantaria poder fer pinya de nou. Per suposat, continuarem amb xerrades i possibles tallers en la mida que les mesures sanitàries ens ho permetin.

El Fem Família ho fem entre tots! Per aquesta raó, totes les idees son benvingudes i es tracta d’una comissió que anirà canviant depenent de les necessitats. Ens agradaria que fos un espai el més participatiu possible i estem molt interessats en conèixer la teva opinió. Fes-nos-la arribar a través del correu: familiesdib@gmail.com

Us hi apunteu?

 

Suport al menjador

Descripció: És una de les comissions que pretenem crear a curt termini i que tindrà com a principals objectius vetllar per la seguretat i el benestar dels alumnes en l’horari no lectiu del migdia (menjador i pati). En aquest sentit hi ha algunes propostes interessants sobre la taula com ara la formació de monitors i creació de protocols en relació a primers auxilis, al·lèrgies alimentàries o control del bullying. També té com a finalitat ajudar l’escola en l’organització d’activitats pedagògiques en aquest horari i donar-les a conèixer a les famílies.