Comissions

Comunicació/difusió

Descripció: És una de les comissions de nova creació per aquest curs 2018-2019 i té com a principals objectius estimular la participació de les famílies, millorar els canals de comunicació i assegurar que la informació arriba a tothom correctament i a temps. En aquest sentit, estem treballant en la creació de nous canals de difusió i interacció que anirem introduint al llarg del curs.

Tasques:

  • Actualitzar la pàgina web de l’AFA.
  • Actualitzar i dinamitzar les xarxes socials.
  • Creació i implantació de l’APP de l’AFA.
  • Relació amb les AMPES del barri.
  • Comunicació amb el Districte i l’Ajuntament.  
  • Comunicació amb la direcció de l’escola.
  • Promoure una revista de l’escola.

Membres: Jaume Guillem, Maria José Rivera, Isabel Alquézar, Marta Leal, Mathieu L. i Sònia Quer

Coordinació d’extraescolars

Aquesta comissió s’encarrega de planificar i coordinar les activitats extraescolars, canguroteca i servei d’acollida. Les principals tasques passen per gestionar els espais comuns, centralitzar la comunicació amb l’escola i fer un seguiment de la satisfacció dels nens/es i les famílies vers les activitats. Tot plegat, a través de la figura dels delegats responsables de cada activitat.

Tasques de coordinació :

  • Organització, planificació i contacte amb els delegats responsables de cada activitat.
  • Vetllar i resoldre els temes contractuals
  • Resolució de conflictes de tot tipus (materials i personals)
  • Gestió de possibles canvis d’horaris
  • Gestió i distribució dels diferents espais

Tasques dels delegats d’extraescolars:

  • Enllaç entre els monitors i les famílies, és a dir, gestionar el dia a dia i comunicar incidències tipus que el monitor està malalt, un canvi d’aula puntual, anulació de l’activitat per mal temps, etc.
  • Enllaç entre les famílies i la Comissió d’extraescolars: fer propostes de millora sobre l’activitat, recollir els suggeriments de les famílies i traslladar-les a la comissió d’extraescolars perquè n’estudii la seva viabilitat.

***És important que tingueu present que la responsabilitat última de les activitats recau sobre la Junta de l’AFA, i en aquest sentit és imprescindible que les incidències, canvis, queixes o propostes de millores es traslladin correctament i a temps. Fem, entre tots, que la transparència sigui una de les màximes d’aquesta AFA. Gràcies!

Membres: Joana Casanova, Rocio Rodríguez i Olga Castanyer

Reciclatge de Llibres

És la comissió encarregada de la gestió del projecte de reciclatge de llibres. Els poden reutilitzar tots els membres socis de l’AFA (de 3er fins a 6è de primària) que s’adhereixin al projecte i es comprometin amb l’esperit d’aquest.

Membres: Rocio Rodríguez i Maria José Rivera

Acollida P3

És una altra de les comissions de recent creació i els seus objectius són donar a conèixer l’AFA entre les famílies nouvingudes i facilitar-los l’entrada a l’escola en la mesura del possible. Pensem que motivar les noves famílies i aconseguir que s’impliquin amb l’AFA és clau per aconseguir una associació més participativa, oberta i transparent.

Tasques:

  • Preparar una reunió de benvinguda amb les famílies nouvingudes
  • Donar a conèixer l’AFA i resoldre dubtes
  • Facilitar la seva incorporació al centre
  • Motivar les famílies i promoure la seva participació

Membres: Isabel Alquézar, Desirée Balagueró, Vera Marine i Rocío Rodríguez

Comiat sisè

L’objectiu d’aquesta comissió és organitzar una festa de comiat pels alumnes que acaben l’etapa escolar.

Membres: Isabel Alquézar, Magalí Bartomeus, Silvia Cañadas, Xavier Massanes, Clara Sanz i Maria Crespo

Casals i colònies

Actualment aquesta comissió s’encarrega d’organitzar els casals de Nadal, Setmana Santa i Estiu, però donat l’interès creixent de moltes famílies per les colònies, la comissió també n’estudiarà la seva viabilitat de cara al curs vinent.

Tasques:

  • Organitzar els diferents casals i vetllar per seu correcte funcionament
  • Fer propostes de millora
  • Redactar enquestes de satisfacció i fer-les arribar a les famílies.

Membres: Adriana Álvarez, Desirée Balagueró, Magalí Bartomeus i Maria Crespo

Camí Escolar

És la comissió encarregada de gestionar la iniciativa “Camí Escolar” promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i que pretén que els nens i nenes puguin anar a peu a l’escola de forma autònoma. En un sentit més ampli, és un projecte transversal, participatiu, de transformació de l’espai públic en un espai més amable i d’un canvi d’hàbits de mobilitat cap a un model més sostenible, en el que s’ha d’implicar a la comunitat educativa, les famílies, el barri i la comunitat en general. Podem posar link amb l’Ajuntament???

Membres: Sílvia Cañadas i Vera Marine.

Festes i Solidaritat

Aquesta comissió s’encarrega d’organitzar, dinamitzar i promoure les activitats lúdiques i solidàries que es fan a l’escola. Les festes actuals són la de Carnestoltes, Nadal, Sant Jordi i Final de curs però la idea és incorporar-ne alguna més de cara al curs vinent. Algunes de les iniciatives solidaries són la participació en el Gran Recapte d’aliments, la rosa solidària de Sant Jordi, etc…

Membres: Desirée Balagueró, Leila Bernat, María José Rivera, Sònia Quer, Rocío Rodríguez, Elena Prat, Marta Leal, Edel López i Cristina Repullo.

Econòmica/subvencions

La finalitat d’aquesta comissió és fer la gestió i el seguiment de les subvencions, i estudiar la viabilitat econòmica de les propostes de cada comissió.

Membres: Joana Casanova, Vera Marine i Estefania Navarro

Fem Família

És la comissió que es dedica a organitzar xerrades i grups de treball d’interès per a les famílies. Promou, vehicula i/o organitza aquelles activitats que fomenten la participació dels pares a l’escola.

Membres: Palmira León, Montse Ibáñez i Mathieu L.

Suport al menjador

Es una de les comissions que pretenem crear a curt termini i que tindrà com a principals objectius vetllar per la seguretat i el benestar dels alumnes en l’horari no lectiu del migdia (menjador i pati). En aquest sentit hi ha algunes propostes interessants sobre la taula com ara la formació de monitors i creació de protocols en relació a primers auxilis, al·lèrgies alimentàries o control del bulling. També té com a finalitat ajudar l’escola en l’organització d’activitats pedagògiques en aquest horari.

Membres: Sònia Horcajada, Vera Marine, Estefania Navarro, Rocío Rodríguez, Sònia Quer, Anna Sánchez, Cristina Repullo i Erika González