Condicions del programa

Nous Adherits

Si esteu interessats en adherir-vos-hi cal omplir la sol·licitud d’adhesió i entregar-la al/la tutor/a la setmana del 22 al 26 de maig. No es podrà acceptar cap adhesió passada aquesta data.

Cada família interessada en adherir-se al projecte ha d’omplir tantes sol.licituds com fills vulgui incloure-hi. Un cop lliurada la sol.licitud se us cobrarà a principis de juny la quota d’adhesió (70 €) + la fiança (30 €) per domiciliació bancària. Rebreu un correu electrònic per confirmar-vos que la vostra adhesió s’ha realitzat correctament.

Renovacions/Baixes

Us recordem que a principis de juny es cobrarà per domiciliació bancària la quota per a l’any vinent (35 €), pel que us demanem que ho tingueu previst per tal d’evitar devolucions.

No cal fer cap renovació al projecte ja que aquesta es fa automàticament. En cas de no voler continuar formant part del projecte cal que ho notifiqueu per escrit a l’Ampa abans del 31 de maig.

El 20 de juny s’han de retornar els llibres utilitzats durant aquest any, prèviament revisats per les famílies (nets, sense ratllades ni guixades). Cal deixar-los a l’aula dins d’una bossa amb el nom de l’alumne.

Quins llibres es socialitzen?

 • Els diccionaris
 •  Els Llibres de text de:
  • Català
  • Castellà
  • Matemàtiques
  • Anglès
  • Coneixement del medi

i com a novetat per aquest curs 2018-2019, la quota inclou els dossiers d’aprenentatge de català,  castellà, matemàtiques i els de medi dels cursos que el requereixin.

La resta de llibres que es necessitin s’hauràn de comprar nous.

Alumnes de 6è

El 20 de juny s’han de retornar els llibres utilitzats durant aquest any, prèviament revisats per les famílies (nets, sense ratllades ni guixades). Cal deixar-los a l’aula dins d’una bossa amb el nom de l’alumne.

Es retornarà la fiança de 30 € un cop s’hagi revisat l’estat dels llibres retornats,
durant el mes d’octubre.