Reciclatge de llibres

Els/les alumnes de 3r fins a 6è de primària poden participar del Projecte de Reutilització de Llibres de Text.

L’AFA ha anat adquirint els llibres socialitzats per als quatre cursos. Aquests llibres els
poden reutilitzar tots els membres socis de l’AFA que s’adhereixin al programa i es
comprometin amb l’esperit d’aquest.

Quines característiques té aquest programa?

Tots els llibres que s’utilitzen en aquest projecte social són propietat de l’Escola.  Les famílies que s’adhereixen al programa (consultar aquí preus i condicions) ho fan de manera indefinida fins a la finalització del període escolar del nen/a, la baixa haurà de ser comunicada per escrit a l’AFA abans del mes de Juny de l’any en curs.

Com funciona?

 El primer dia d’escola, cada alumne/a rebrà a la seva aula el seu lot de llibres etiquetats amb el seu nom i el codi corresponent.  En cas que es rebin llibres nous aquests s’hauran de folrar  amb paper adhesiu que se’ls proporcionarà des de l’AFA.

S’ha de tenir cura de no fer malbé els llibres: no espatllar els folres, no arrencar pàgines ni etiquetes, no escriure-hi, etc.

A què ens compromet?

Si un llibre es fa malbé o es perd la família es farà càrrec de la seva substitució. L’alumnat i la família estan obligats a revisar els llibres abans de retornar-los a l’escola en finalitzar el curs (netejar-los, esborrar guixades,…) perquè puguin ser reutilitzats en òptimes condicions per als/les alumnes següents.

L’incompliment de la normativa suposarà la renúncia de l’alumne a participar en el projecte per al curs següent així com la pèrdua de la fiança.

Com em dono d’Alta?

Omple el següent document i envia’l a  la següent direcció: reutilitzaciollibresduranibas@gmail.com

Si teniu més dubtes, us adjuntem un document explicatiu del projecte.