Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de AFA Escola Duran i Bas amb NIF G58525155 i domicili a C/ Vallespir 198 (08014 Barcelona). Per a qualsevol consulta o proposta, podeu contactar-nos a familiesdib@gmail.com.

L’AFA Escola Duran i Bas és una associació de famílies d’alumnes sense ànim de lucre. L’objectiu del seu lloc web és facilitar informació dels diversos serveis que ofereix l’entitat per a tots els membres de l’associació així com a la resta d’usuaris en el seu accés al lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

CONDICIONS D’ACCÈS

L’accés a la nostra pàgina Web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa.

L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i a les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari.

El contingut del present avís legal pot patir modificacions, per la qual cosa l’acceptació per part de l’usuari serà respecte de l’avís legal publicat per l’AFA Escola Duran i Bas i en el moment en què l’usuari accedeixi al lloc web, que haurà de llegir atentament el present avís legal i Política de Privacitat.

ÚS DEL LLOC WEB I ACCEPTACIÓ:

Les dades personals que s’enviïn de forma voluntària per l’usuari de la web seran trameses comptant amb el consentiment exprés del mateix, coneixent la finalitat del tractament per part de l’AFA Duran i Bas com a responsable dels fitxers.

Les dades que siguin recollides pel responsable a través del correu electrònic seran utilitzades amb la finalitat de comunicació d’informació, difusió i publicacions sobre les activitats gestionades per l’associació, sobre l’educació i temes d’interès.

L’AFA Escola Duran i Bas no transmet, ven, transfereix o divulga les seves dades personals a terceres parts i tampoc ho farà en el futur, excepte en els casos següents: que sigui requerit per Llei; que sigui necessari a efectes contractuals; o que vostè hagi donat el seu consentiment explícit per fer-ho.

L’usuari s’haurà de comprometre i responsabilitzar de mantenir tota la informació facilitada de manera que correspongui, en cada moment, a la seva situació actual.

El tractament de les dades de caràcter personal subministrades per l’usuari es realitzarà per l’AFA Duran i Bas amb subjecció a la Política de Privacitat continguda en aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

A través del present comunicat l’AFA Escola Duran i Bas, amb NIF G5852515, domicili a C/ Vallespir 198 (08014 Barcelona) i correu electrònic familiesdib@gmail.com posa en coneixement dels usuaris del lloc web https://ampadib2.wordpress.com/ la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d’informar a qui utilitza aquest lloc web que ho fa sota la seva responsabilitat.

L’usuari d’aquest lloc web, mitjançant el seu accés al mateix, s’obliga a utilitzar-lo de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

L’AFA Escola Duran i Bas es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir-la adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En tal cas, l’AFA Escola Duran i Bas comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recaptades en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament.

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:

* Qui és el responsable del tractament de les seves dades.

* Para quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.

* Quin és la legitimació per al seu tractament.

* Durant quant temps els conservem.

* A quins destinataris es comuniquen les seves dades.

* Quins són els seus drets i com exercir-los.

1. RESPONSABLE: veure dades a l’encapçalament.

2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ dels tractaments de les dades enviades a través de:

* Formulari de Contacte.

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb nosaltres i contestar a les seves sol·licituds d’informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, etc.), si marca la casella d’acceptació.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contactes i en marcar la casella d’acceptació d’enviament d’informació.

Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d’haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

* Enviament de correus electrònics.

Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En cas de rebre el seu Currículum Vitae, les seves dades i CV podran ser incorporats a les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de selecció presents i/o futurs.

Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic o enviar-nos el CV.

Conservació: Una vegada resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En cas de rebre el seu CV, les seves dades es podran conservar durant 1 any màxim per a futurs processos de selecció.

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si s’escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessaris per gestionar les seves sol·licituds, donar-li d’alta com a usuari i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

En tot cas, ens reservem el dret a decidir sobre la incorporació o no de les seves dades y demés informació a les nostres bases de dades.

3. DESTINATARIS DE LES SEVES DADES.

Les seves dades són confidencials i no es cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal.

4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS.

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s’hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.

Igualment, pot exercir els següents drets:

* Sol·licitar l’accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.

* Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats pels quals van ser recollides.

* Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.

* Sol·licitar l’oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.

* Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos a la normativa.

* Altres drets reconeguts a les normatives aplicables.

On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l’apartat A), indicant la referència “Dades Personals”, especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

En cas de divergències amb l’empresa en relació amb el tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l’Agència de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, li informem que hem adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua i tractaments o accessos no autoritzats.

6. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat de les mateixes.

No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

La present Política de Privadesa ha estat modificada en data 23 de març de 2019 i pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquesta Web.

RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de l’usuari aquesta pàgina Web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari.

No garantim que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

L’USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web.

L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error en les mateixes, i per tant, les accepta integra i expressament.

L’aplicació ‘AFA DURAN I BAS’ dissenyada per nosaltres i distribuïda de manera gratuita a través de APP Play Store i Apple Stores s’acull a les mateixes normes i procediments esmentats anteriorment en aquest document.