Música

Escoltar i fer música en aquestes edats és un joc sempre divertit que possibilita emprendre un camí en que gaudiran de la música cada vegada de manera més completa. La música, concebuda com un joc, com a diversió, estimula els sentits i la psicomotricitat, facilitant el desenvolupament de la seva sensibilitat artística ajudant al creixement personal i de relació social alhora que proporciona elements i recursos per una millor expressió a tots els nivells.

Com puc inscriure’m?

Des d’aquest enllaç pots descarregar el full d’inscripció i el document per fer la domiciliació bancària.

Com funciona l’activitat?

L’activitat es realitzará en funció del grup d’edat al que estigui inscrit el nen, d’adaptarà a cadascuna de les edats.

Què s’ha de portar?

El material el proporciona l’escola de música i serà facturat amb la primera quota trimestral. El preu anual és:

  • Sensibilització i Iniciació 1: 15€
  • Iniciació 2, Preparatori i Llenguatge musical: 35€
  • Roda Instruments: 10€
  • Instruments: el material serà en funció de l’instrument i del nivell de l’alumne.

Quins dies es realitza?

Pots consultar aquí el calendari de l’activitat.