Judo

L’activitat pretén que el nen aprengui de forma divertida, alhora que disciplinada, els conceptes bàsics del Judo.

Es treballa molt activament la psicomotricitat corresponents a cada edat:

 • P-4 i P-5 Control de moviment, coordinació global i segmentària, equilibri, orientació espai/temps, lateralitat (a través del joc individual i col·lectiu)
 • 1er fins a 6è de primària. En les habilitats motrius s’anirà augmentat la complexitat, combinació de moviments, percepció, estructuració espacial, temporal i espai – temporal.

L’objectiu principal és que l’alumne assoleixi una fluïdesa en els moviments, basat en una bona coordinació de gestos tècnics, control de la força i preocupació pel company.

Com funciona l’activitat?

L’aprenentatge el realitzarem a través del joc, contes, circuits, demostracions, etc que creïn un ambient amb la motivació adequada  perquè el nen estigui en els nivells d’atenció òptims per poder desenvolupar les diferents habilitats motores i tècniques de Judo.
L’aprenentatge tècnic es divideix en diferents nivells que l’alumne ha d’anar superant a través de proves de coneixement i habilitats, aquests exàmens es realitzen dues vegades a l’any.
El temps de permanència en els cinturons blanc-groc, groc-taronja i taronja és d’un quadrimestre, excepte en els alumnes de P-4 i P-5 que és d’un curs. A la resta dels cinturons es realitza un control a la fi del primer qu adrimestre del curs, en què l’alumne pot aconseguir un màxim de 4 punts, en què es valora els progressos tècnics i l’actitud, sent aquesta última indispensable per aconseguir el següent nivell , a final de curs es realitza la prova per passar de cinturó.

El contingut de la classe es basa en:

 • Desplaçaments de tots tipus: enrere, a quatre potes, de cames, agafats el company, amb pilotes a peu coix, per sobre  de bancs, etc.
 • Transportar objectes: pilotes, cèrcols, amb una mà, amb les dues, a la panxa, a l’esquena, amb els ulls tancats, etc.
 • Manejar objectes (grans, petits, amb companys, etc).
 • Salts: amb una cama, amb les dues, cap endavant, a un costat, en ziga-zaga, realitzar girs,sobre l’eix vertical, l’horitzontal, amb pilotes.
 • Treball de les qualitat perceptives: percebre objectes estàtics, en moviment, el nen i l’objecte en moviment, apreciació de trajectòries.
 • Treball de situacions d’equilibri:dinàmic, estàtic i desequilibri.
 • Treball del sentit del ritme:controlar les situacions de acceleració i desacceleració.
 • Diferents exercicis relacionats amb aquestes qualitats, carreres, salts, abdominals,
  flexions de braç, circuits d’agilitat, etc.

Tècniques de Judo

 • P-4 i P-5
  Ukemis (caigudes ): endavant, enrere, de costat.
  Ne waza (Judo a terra): Inmovilizaciones
  Nage waza ( Judo de peu)
  Fonaments: Salutació (el respecte)
 • 1r a 6è de Primària
  Amb els alumnes de 1r a 6è es seguirà el programa d’aprenentatge de les tècniques i fonaments tant en Judo de peu com en Judo de terra corresponents a cada cinturó.

A continuació us deixem un link a un vídeo resum de l’activitat que es realitza:

Què s’ha de portar?

És obligatori portar el Judogi (quimono de judo).

Quins dies es realitza?

Pots consultar aquí el calendari de l’activitat.

Com es fa la sortida?

Els nens es recullen al gimnàs de l’escola, al porxo. Si necessites que algú pugui recollir el teu fill/a hauràs de presentar aquesta autorització. Però si el que vols és que el teu fill/a pugui sortir sol de les activitats extraescolars hauràs de presentar l’autorització al monitor.