Aula d’Estudi

L’Aula d’estudi és una activitat extraescolar adreçada a tots els alumnes que vulguin resoldre dubtes relacionats amb els deures de qualsevol assignatura i/o preparar-se els exàmens que tenen pautats durant el curs. Tot plegat, en un ambient distès que també els permetrà compartir dubtes amb els companys.

Valors que es promouen i beneficis que aporta als infants:

  • Fomentar la capacitat de concentració dels infants a través d’un ambient adequat.
  • Assolir uns hàbits i tècniques d’estudi adients a l’hora d’estudiar i fer els deures.
  • Es pretén que els infants tinguin la capacitat de manifestar qualsevol dubte i així poder-los atendre correctament.
  • Fomentar l’ajuda entre els companys, sempre sota la supervisió de la responsable de l’Aula d’estudi.
  • Promoure un bon comportament i actitud a l’aula i respectar les normes de l’activitat extraescolar.
  • Prendre consciència de la importància de saber gestionar correctament el temps. Cal tenir present que molts nens i nenes al finalitzar l’Aula d’estudi realitzen altres activitats extraescolars que també ocupen part del temps de la seva activitat diària.
  • Transmetre uns hàbits i pautes de treball als infants, de manera que a casa també
    adquireixin la capacitat de concentració i organització.

Com funciona l’activitat?

Quan els nens surten de classe es deixa un marge de temps perquè puguin anar al lavabo, o puguin canviar-se de roba en el cas que després facin una activitat esportiva que així ho requereixi. Un cop estan tots els alumnes a l’aula, en un llistat es fa constar l’assistència. Després, els alumnes fan els deures, pregunten en el cas que sorgeixin dubtes o estudien si tenen exàmens.

Quins dies es realitza?

Pots consultar aquí el calendari de l’activitat.

Com es fa la sortida?

Els nens es recullen al gimnàs de l’escola, al porxo. Si necessites que algú pugui recollir el teu fill/a hauràs de presentar aquesta autorització. Però si el que vols és que el teu fill/a pugui sortir sol de les activitats extraescolars hauràs de presentar l’autorització al monitor.