Extraescolars

Les activitats extraescolars estan disponibles per a tots els alumnes de l’escola i és condició obligatòria fer-se soci de l’AFA per poder-hi participar. Aquí tens tota la informació necessària.

Si vols contactar amb nosaltres sobre algun tema, et deixem el nostre contacte: familiesdib@gmail.com

Aquí teniu un VÍDEO que hem elaborat per mostrar-vos les activitats extraescolars que l’AFA realitza a l’escola. Feu click a sobre per visualitzar-lo:

A quines activitats extraescolars em puc apuntar?

L’AFA de l’escola Duran i Bas ofereix un total de 21 activitats extraescolars. Pots consultar els horaris de totes les activitats d’aquest curs. A cadascun dels links a continuació hi trobaràs informació sobre els preus, horaris, normativa, etc:

Com es fa el pagament?

El pagament dels rebuts de les activitats es farà, en tots els casos, trimestralment mitjançant domiciliació bancària i en el cas que hi hagi rebuts retornats o  impagats, es deixarà un mes de marge per fer-lo efectiu. Passat aquest temps, es donarà un avís comunicant la baixa del servei

Nota: La comissió bancària per devolució anirà a càrrec dels pares, el preu serà de 9 €.

Puc demanar una beca?

Sí. Cada curs s’obre una Convocatòria de subvencions destinades a les activitats extraescolars esportives. Podeu trobar més informació en el següent enllaç.

Si renovo la meva inscripció tinc la plaça assegurada?

Els alumnes que renovin la inscripció d’una extraescolar d’un curs a un altre tenen preferència en l’adjudicació de places.

Si no hi ha places suficients?

En el cas que se superi el nombre màxim d’alumnes, es realitzarà un sorteig que decidirà a qui se li adjudica la plaça disponible.

Si no hi ha alumnes inscrits suficients?

La realització de qualsevol d’aquestes activitats queda condicionada al número d’alumnes inscrits. Si aquests no arribessin al mínim necessari, l’activitat no es podrà fer.

Em vull donar de baixa

La baixa de l’activitat per al trimestre següent, s’haurà de notificar, com a mínim, quinze dies abans de finalitzar el trimestre en curs. Els pagaments són trimestrals i en cap cas es retornarà l’import del trimestre en curs en cas de baixa.

Si l’alumne no pot assistir a una classe de qualsevol de les activitats en les que estigui inscrit, preguem ho notifiqui al tutor/a o a l’AFA a través de familiesdib@gmail.com

No em puc donar d’alta, què pot passar?

Els alumnes que tinguin pendent de pagament alguna activitat del curs anterior, no es podran inscriure a cap activitat aquest curs mentre no liquidin el deute pendent.